Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2015-2016Ja, så er det atter blevet tid til den årlige generalforsamling i VSI. I år er det desværre med lidt vedmod jeg skriver beretningen, da vi ved årsskiftet måtte træffe den tunge beslutning at lukke vores motionscenter.


Året 2015 startede dog godt for VSI. Vi havde stadig en del hold aktiviteter i motionscenteret og svømning var stadig en populær aktivitet.I forhold til motionscenteret blev vi i løbet af efteråret udfordret da medlemstallet var stadig dalende og udgifterne til husleje, lys og varme var store.


Selvom vi fik nedsættelse af husleje, var vi stadig økonomisk udfordret. Bestyrelsen undersøgte en lang række andre muligheder, men kom ved årsskiftet frem til den eneste reelle løsning som desværre var en lukning af centeret pr. 31. marts 2016.


Efter forhandlinger med et par interessante køber har bestyrelsen besluttet at sælge maskinparken til Viborg Gymnastik foreningen. Jeg håber at maskinerne der vil komme til gavn for deres medlemmer. VGF arbejder på, at de i slutningen af året kan tilbyde medlemsskab til vores medlemmer.I løbet af sensommeren måtte bestyrelsen også træffe den svære beslutning, at stoppe med familiesvømning på gymnastikhøjskolen, da det ikke var muligt at skaffe frivillige livreddere.


 

Den eneste aktivitet der indtil videre forsætter er badminton. Ved den kommende generalforsamling skal det besluttes hvorvidt VSI skal fortsætte som forening med badminton som eneste aktivitet.

   


Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle nuværende og tidligere instruktør og hjælpere for Jeres store indsats. Uden Jeres hjælp ville det ikke have været muligt at drive centeret.


Som alle ved, er det her et center, der drives af frivillige kræfter, og vi har desværre ikke haft økonomisk mulighed for, at lønne Jer, derfor vil jeg her endnu engang takke for Jeres store indsats gennem de mange år i VSI.

Denne Tak skal selvfølgelig også lyde til bestyrelsen som har tilbragt en stor del af deres fritid herude, specielt det sidste halve år hvor der har været en del mødeaktivitet.I de snart 24 år centeret har eksisteret har der været mange personer der har ydet en meget stor indsats for, at vores center har kunne fungere som et rart sted for alle vores mange brugere. Jeg vil ikke her takke nogen bestemt, ingen nævnt - ingen glemt, men jeg vil dog alligevel sende en stor TAK til de personer der både som hjælpere, instruktør og bestyrelsesmedlemmer har været med fra starten. I har gjort et stort stykke arbejde for at VSI har været den velfungerende forening som vi alle har haft fornøjelsen af at  være en aktiv del af. TAK.

 

Jeg vil også gerne Takke alle de medlemmer der har været med fra centerets start og dem der kun har været medlem kortvarig. Håber I alle vil finde et velegnet sted til fremover at holde Jer fit for fight.


Hermed vil jeg slutte denne beretning med endnu engang at sige Tak for de mange år i centeret.


Pia Raaby


Formand for VSIDu kan læse foreningens vedtægter hvis du klikker her.


    VSI  -  Brovej 17   -   8800 Viborg   -   vsi@vsik.dk   -   www.vsik.dk


Kontakt

Brovej 17

8800 Viborg

Tlf.: 8661 3985 

mail: vsi@vsik.dk

Åbent hver dag fra kl. 05.30 til 22.30Indmeldelser :

Hver tirsdag kl. 18.30 til 20.00.

Eller kontakt:

Erling Jokumsen på mobil 2346 6982

Andre tilbud...

Klik på hold i menuen for at læse mere....


Badminton

Fodbold

Fam. svømning

Løbehold