Hjem

Nyt fra VSI


02.04.2022

Efter en veloverstået generalforsamling, hvor der var genvalg til den siddende bestyrelse og revisor kan du læse formandens beretning her:


Formandens beretning 2019/2022


Ved VSI generalforsamling 2016/2017 blev det besluttet, at der stadig skulle være en aktiv bestyrelse i VSI,bestående af formand, næstformand og kassere. Denne beslutning er stadig gældende.


Grundet Corona restriktioner blev der ikke afholdt generalforsamling i 2020 og 2021, så denne beretning strækker sig over 3 år.


Der er i de forløbende år blevet afholdt enkelte bestyrelsesmøder.


Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med flere ideer på, hvad der kan /skal ske med foreningen fremover og hvorledes foreningens kapital kan anvendes til glæde og gavn for de ansatte på Viborg sygehus.


I starten af 2022 blev der taget kontakt til personale foreningen på Viborg sygehus for, at høre om de kunne være interesseret i, at overtage kapitalen fra VSI og så forvalte den til aktiviteter med sundheds/sportslige islæt. Dette er de på nuværende tidspunkt ikke interesseret i.


Det er indtil videre besluttet, at foreningen fortsætter, dog uden faste aktiviteter, med mindre der er nogle frivillige der melder sig, til at indtræde i bestyrelsen og være ansvarlig for aktiviteterne.


Bestyrelsen har i de forgange år 3 år arrangeret flere svømmearrangementer i Viborg svømmehal, dog med begrænset fremmøde. Til disse events var alle ansatte med familie inviteret til gratis svømning.


Jeg vil til slut takke bestyrelsen for det gode samarbejde i de forløbne år, og samtidig opfordre alle interesserede til, at melde sig under VSI ́s faner, hvis I finder interesse i foreningsarbejdet omkring klubben.


VSI.                                                                         

Pia Raaby

Formand for VSI* * *


Familiearrangement i Viborg Svømmehal:


Søndag 13. marts 2022

inviterer VSI HEM medarbejdere med familie

til familiesvømning i svømmehallen ved banegårdspladsen

fra kl. 11-16.30


Arrangementet er gratis for alle ansatte på HE Midt.

Vi håber der er plads til alle der kommer, men følger naturligvis svømmehallens anvisninger vedrørende max antal personer der må være i hallen.


Billetter kan på dagen afhentes mellem kl.11 og 13

ved receptionen i svømmehallen

MOD FOREVISNING AF HE MIDT ID KORT 


Arrangementet gælder den ansatte, den ansattes samlever

samt hjemmeboende børn.

Vær opmærksom på at I skal have samme adresse.


Du kan benytte svømmehallen resten af dagen.

Du har også mulighed for at benytte svømmehallens motionscenter, så medbring også gerne træningstøj.


Bemærk at aldersgrænsen for benyttelse af motionscentret

er minimum 16 år.


Billetter udleveres kun til de fremmødte på dagen

og de kan kun benyttes søndag d. 13. marts 2022.


Svømmehallen lukker kl. 17, og der kaldes op af vandet ½ time før.Med venlig hilsen

Bestyrelsen VSI

* * *


Generalforsamling


Hermed indkaldes til generalforsamling i Viborg Sygehus Idrætsklub

Torsdag den 24/3 2022 kl. 17.00 i Servicecentrets mødelokale syd, etage 3

(adgang med dit ID kort)

               

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlægning af protokollen
 4. Behandling af indkomne forslag *
 5. Regnskab
 6. Valg jf. vedtægterne**
 7. Budget og kontingent
 8. Evt.

 

* Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Bestyrelsen tager gerne imod forslag til opstart af idrætsgrene.

Vær opmærksom på at der også skal stilles med en ansvarlig for idrætsgrenen.

 

** På valg er         Formand Pia Raaby (modtager genvalg)

                             Næstformand Malene Høg Jensen (modtager genvalg)

                             Kasserer Poul-Erik Hebsgaard (modtager genvalg)

                             Revisor Kirsten Koue Jeppesen (modtager genvalg)

 

Du kan finde vedtægter for VSI på vores hjemmeside www.vsik.dk.

 

Tilmelding til generalforsamlingen senest mandag den 19/3-22 til VSI’s formand Pia Raaby på e-mailadressen Pia@vsik.dk eller vores klubmail vsi@vsik.dk.

 

 

På bestyrelsens vegne

Poul-Erik Hebsgaard

Kasserer

* * *Familiearrangement i Viborg Svømmehal:


Søndag 7. november 2021

inviterer VSI HEM medarbejdere med familie

til familiesvømning i svømmehallen ved banegårdspladsen

fra kl. 11-16.30


Arrangementet er gratis for alle ansatte på HE Midt.

Vi håber der er plads til alle der kommer, men følger naturligvis svømmehallens anvisninger vedrørende max antal personer der må være i hallen.


Billetter kan på dagen afhentes mellem kl.11 og 13

ved receptionen i svømmehallen

MOD FOREVISNING AF HE MIDT ID KORT 


Arrangementet gælder den ansatte, den ansattes samlever

samt hjemmeboende børn.

Vær opmærksom på at I skal have samme adresse.


Du kan benytte svømmehallen resten af dagen.

Du har også mulighed for at benytte svømmehallens motionscenter, så medbring også gerne træningstøj.


Bemærk at aldersgrænsen for benyttelse af motionscentret

er minimum 16 år.


Billetter udleveres kun til de fremmødte på dagen

og de kan kun benyttes søndag d. 7. november 2021.


Svømmehallen lukker kl. 17, og der kaldes op af vandet ½ time før.

HUSK pant til lån af garderobeskabe i omklædningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen VSI


* * *


På grund af Covid-19 er generalforsamlingen i VSI udsat på ubestemt tid.


Ny dato offentliggøres så snart som muligt.Generalforsamling


Hermed indkaldes til generalforsamling i Viborg Sygehus Idrætsklub

Torsdag den 26/3 2020 kl. 18.00 i Servicecentrets mødelokale syd, etage 3

(adgang med dit ID kort)

               

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlægning af protokollen
 4. Behandling af indkomne forslag *
 5. Regnskab
 6. Valg jf. vedtægterne**
 7. Budget og kontingent
 8. Evt.

 

* Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Bestyrelsen tager gerne imod forslag til opstart af idrætsgrene.

Vær opmærksom på at der også skal stilles med en ansvarlig for idrætsgrenen.

 

** På valg er         Formand Pia Raaby (modtager genvalg)

                             Næstformand Malene Høg Jensen (modtager genvalg)

                             Kasserer Poul-Erik Hebsgaard (modtager genvalg)

                             Revisor Kirsten Koue Jeppesen (modtager genvalg)

 

Du kan finde vedtægter for VSI på vores hjemmeside www.vsik.dk.

 

Tilmelding til generalforsamlingen senest mandag den 19/3-20 til VSI’s formand Pia Raaby på e-mailadressen Pia@vsik.dk eller vores klubmail vsi@vsik.dk.

 

 

På bestyrelsens vegne

Poul-Erik Hebsgaard

Kasserer


***


Nyt fra VSI

Familiearrangement i Viborg Svømmehal:


Søndag 16. februar 2020

inviterer VSI HEM medarbejdere med familie

til familiesvømning i svømmehallen ved banegårdspladsen

fra kl. 11-16.30


Arrangementet er gratis for alle ansatte på HE Midt.

Vi håber der er plads til alle der kommer, men følger naturligvis svømmehallens anvisninger vedrørende max antal personer der må være i hallen.


Billetter kan på dagen afhentes mellem kl.11 og 13

ved receptionen i svømmehallen

MOD FOREVISNING AF HE MIDT ID KORT 


Arrangementet gælder den ansatte, den ansattes samlever

samt hjemmeboende børn.

Vær opmærksom på at I skal have samme adresse.


Du kan benytte svømmehallen resten af dagen.

Du har også mulighed for at benytte svømmehallens motionscenter, så medbring også gerne træningstøj.


Bemærk at aldersgrænsen for benyttelse af motionscentret

er minimum 16 år.


Billetter udleveres kun til de fremmødte på dagen

og de kan kun benyttes søndag d. 16. februar 2020.


Svømmehallen lukker kl. 17, og der kaldes op af vandet ½ time før.

HUSK pant til lån af garderobeskabe i omklædningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen VSI


***Familiearrangement i Viborg Svømmehal:


Søndag 20. oktober 2019

inviterer VSI HEM medarbejdere med familie

til familiesvømning i svømmehallen ved banegårdspladsen

fra kl. 11-16.30


Arrangementet er gratis for alle ansatte på HE Midt.

Vi håber der er plads til alle der kommer, men følger naturligvis svømmehallens anvisninger vedrørende max antal personer der må være i hallen.


Billetter kan på dagen afhentes mellem kl.11 og 13

ved receptionen i svømmehallen

MOD FOREVISNING AF HE MIDT ID KORT 


Arrangementet gælder den ansatte, den ansattes samlever

samt hjemmeboende børn.

Vær opmærksom på at I skal have samme adresse.


Du kan benytte svømmehallen resten af dagen.

Du har også mulighed for at benytte svømmehallens motionscenter, så medbring også gerne træningstøj.


Bemærk at aldersgrænsen for benyttelse af motionscentret

er minimum 16 år.


Billetter udleveres kun til de fremmødte på dagen

og de kan kun benyttes søndag d. 20. oktober.


Svømmehallen lukker kl. 17, og der kaldes op af vandet ½ time før.

HUSK pant til lån af garderobeskabe i omklædningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen VSI


***Formandens beretning 2018/2019

Ved VSI generalforsamling 2016/2017 blev det besluttet, at der stadig skulle være en bestyrelse i VSI,bestående af formand, næstformand og kassere. Denne beslutning er stadig gældende.

 

Der er i det forløbende år blevet afholdt flere bestyrelsesmøder, hvor der er blevet besluttet, at foreningen fortsætter lidt endnu dog uden faste aktiviteter, med mindre der er nogle frivillige der melder sig, til at indtræde i bestyrelsen og være ansvarlig for aktiviteterne.

 

Bestyrelsen har i det forgange år arrangeret 2 events.

 

Begge event blev afholdt i i Viborg svømmehal. Den første i nov.2018 og den anden i marts 2019. Til begge events var alle ansatte med familie inviteret til gratis svømning. 

Vi kunne dog godt ønske os et større fremmøde til disse arrangementer.

Gældende for begge events er at bestyrelsen gerne vil gøre opmærksom på foreningen og for at rekruterer nye kræfter.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med flere ideer på hvad der kan /skal ske med foreningen fremover og vil i den kommende periode - hvis vi bliver genvalgt, arbejde videre på disse ideer.

 

Et er at vi meget gerne ser nye kræfter i foreningen.

Et andet er (gen-)opstart af nye idrætsgrene.

 

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbne år, og samtidig opfordre alle

interesserede til, at melde sig under VSI ́s faner, hvis I finder interesse i foreningsarbejdet omkring

 VSI.

 

Pia Raaby

Formand for VSI


***

Generalforsamling


Hermed indkaldes til generalforsamling i Viborg Sygehus Idrætsklub

Torsdag den 28/3 2017 kl. 18.30 i Servicecentrets mødelokale 1302

(adgang med dit ID kort)

               

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlægning af protokollen
 4. Behandling af indkomne forslag *
 5. Regnskab
 6. Valg jf. vedtægterne**
 7. Budget og kontingent
 8. Evt.

 

* Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved forslag til oprettelse af idrætsgren forventes det at der også foreslås en ansvarlig for idrætsgrenen.

 

** På valg er         Formand Pia Raaby (modtager genvalg)

                             Næstformand Malene Høg Jensen (modtager genvalg)

                             Kasserer Poul-Erik Hebsgaard (modtager genvalg)

                             Revisor Kirsten Koue Jeppesen (modtager genvalg)

 

Du kan finde vedtægter for VSI på vores hjemmeside www.vsik.dk.

 

Tilmelding til generalforsamlingen senest mandag den 20/3-17 til VSI’s formand Pia Raaby på e-mailadressen Pia@vsik.dk eller vores klubmail vsi@vsik.dk.

 

 

På bestyrelsens vegne

Poul-Erik Hebsgaard

Kasserer


HUSK

Bestyrelsen tager meget gerne imod forslag til opstart af idrætsgrene.

Vær opmærksom på at der også skal stilles med en ansvarlig for idrætsgrenen.***

Familiearrangement i Viborg Svømmehal:


Søndag 17. marts 2019

inviterer VSI HEM medarbejdere med familie

til familiesvømning i svømmehallen ved banegårdspladsen.


Arrangementet er gratis for alle ansatte på HE Midt.

Vi håber der er plads til alle der kommer, men følger naturligvis svømmehallens anvisninger vedrørende max antal personer der må være i hallen.


Billetter kan på dagen afhentes mellem kl.11 og 13

ved receptionen i svømmehallen

MOD FOREVISNING AF HE MIDT ID KORT 


Arrangementet gælder den ansatte, den ansattes samlever

samt hjemmeboende børn.

Vær opmærksom på at I skal have samme adresse.


Du kan benytte svømmehallen resten af dagen.

Du har også mulighed for at benytte svømmehallens motionscenter, så medbring også gerne træningstøj.


Bemærk at aldersgrænsen for benyttelse af motionscentret

er minimum 16 år.


Billetter udleveres kun til de fremmødte på dagen

og de kan kun benyttes søndag d. 17. marts.


Svømmehallen lukker kl. 17, og der kaldes op af vandet ½ time før.

HUSK pant til lån af garderobeskabe i omklædningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen VSI


***Referat fra generalforsamling 15. marts 2018 kl.18.30.


Tilstede: Pia, Poul Erik, Malene 1. Grundet få tilmeldte blev der ikke valgt en dirigent.


2. Formandens beretning blev godkendt


3. Fremlægning af protokol til gennemlæsning


4. Behandling af indkomne forslag

    Der er ikke modtaget forslag.


5. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.


6. Valg jf. Vedtægter.

    Bestyrelsen og revisor er genvalgt.


7. Budget.

    Kontingent forslås uændret.


8.Evt.

Bestyrelsen forventer 3-4 arrangementer i løbet af 2018.


Formanden takkede for god ro og orden.


***


Bestyrelsen tager meget gerne imod forslag til opstart af idrætsgrene.

Vær opmærksom på at der også skal stilles med en ansvarlig for idrætsgrenen.***


Familiearrangement i Viborg Svømmehal


Søndag 4. februar 2018

inviterer VSI HEM medarbejdere med familie

til familiesvømning i svømmehallen ved banegårdspladsen.


Arrangementet er gratis for alle ansatte på HE Midt.

Vi håber der er plads til alle der kommer, men vi følger svømmehallens anvisninger vedrørende max antal personer der må være i hallen.


Billetter kan på dagen afhentes mellem kl.11 og 13

ved receptionen i svømmehallen mod forevisning af HE Midt id kort eller anden dokumentation for ansættelse på HEM.


Arrangementet gælder den ansatte, den ansattes samlever samt hjemmeboende børn. Vær opmærksom på at I skal have samme adresse.


Du kan benytte svømmehallen resten af dagen. Du har også mulighed for at benytte svømmehallens motionscenter, så medbring også træningstøj.


Bemærk at aldersgrænsen for benyttelse af motionscentret

er minimum 16 år.


Billetter udleveres kun til de fremmødte på dagen

og kan kun benyttes søndag d. 4. februar.


Svømmehallen lukker kl. 17, og der kaldes op af vandet ½ time før.

HUSK pant til lån af garderobeskabe i omklædningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen VSI

***

Sæt X i kalenderen den 15. marts 2018,

hvor VSI holder generalforsamling.

Nærmere besked på hjemmesiden og på intranettet.

***

Som det fremgår af vores opslag på HEM's intranet, afholder VSI en

familie-idrætsdag på Gymnastikhøjskolen på Vinkelvej 32, 8800 Viborg:

Søndag den 8. oktober 2017 fra kl. 13.30-17.00


Program for dagen er

13.30 Velkomst ved formand Pia Raaby i forhal ved svømmehal

14.00-16.00 Familiesvømning/badning med opsyn af udd. livreddere.

                    2 baner er dedikeret til svømning.

14.00-17.00 Badminton i annexhallen (3 baner) *

14.00-16.00 Badminton i idrætshallen (4 baner)*

14.00-          Løbe / lunte / gå en tur på afmærket sti.

16.00-17.00 Volleyball i annexhallen (vi håber at kunne samle 2 hold)

16.45           Lodtrækning om fine præmier blandt de fremmødte.

17.00           Seneste tidspunkt for afhentning af præmie* Bemærk at der er tidsbegrænsning på alle kampe (30 min.).


Under arrangementet vil VSI være vært ved en lille forfriskning (vand, kaffe, te, en snack mm.)


Det er vigtigt at understrege at du IKKE behøver være medlem for at deltage i dette arrangement.


Du skal kun huske

- Træningstøj  og indendørs sko

- Badetøj (hvis du vil bade / svømme)

- Ketcher (hvis du vil spille badminton - vi har bolde)


Vi ser  frem til at tilbringe en hyggelig eftermiddag sammen med jer.


Oversigt over haller gymnastikhøjskolen.


med venlig hilsen

Bestyrelsen VSI

Pia, Malene og Poul-Erik


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Som nævnt på sidste generalforsamling er motionscenteret nu afviklet. Ved sommer

Fra generalforsamlingen marts 2017


Formandens beretning

Der er nu gået et år siden Viborg Sygehus Idræts klub sidst havde generalforsamling.


Som nævnt på sidste generalforsamling er motionscenteret nu afviklet. Ved sommerens start i 2016 stoppede også vores badmintonaktivitet.


Der har derfor ikke været nogle aktiviteter i foreningen i efteråret 2016.


Efter generalforsamlingen blev det besluttet at der stadig skulle være en bestyrelse i VSI bestående af formand, næstformand og kasser.


Der er i det forløbende år blevet afholdt flere bestyrelsesmøder hvor der er blevet vedtaget at fortsætte foreningen lidt endnu dog uden aktiviteter, med mindre der er nogle frivillige der melder sig til at indtræde i bestyrelsen og være ansvarlig for aktiviteterne.


Økonomisk er der stadig noget kapital i foreningen efter salg af maskinparken i det nu lukkede motionscenter.


Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med flere ideer på hvad der kan /skal ske med foreningen fremoverog vil i den kommende periode - hvis vi bliver genvalgt arbejde videre på disse ideer.


Et er at vi meget gerne ser nye kræfter i foreningen.

Et andet er (gen-)opstart af (nye) idrætsgrene.


Vi har også arbejdet med en idé om eventuelt at donere nogle penge til godgørende formål på sygehuset (hospitalsklovnene o.l.).


Jeg vil til slut takke bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbne år, og samtidig opfordre alle interesserede i at melde sig under VSI´s faner, hvis I finder interesse til foreningsarbejdet omkring VSI.


Pia Raaby

Formand for VSI   Regnskab


Året er gået med at opsige lejemål og forsikringer samt afmelde indgået aftaler. Det har fyldt meget, men er nu helt på plads.


Regnskabet viser et overskud - efter salg af motionsredskaber - på ca. 82.000 kr.


Dette kunne have set meget værre ud. Konkurrencen med motionscentrene i byen efterhånden var blevet en så ulige kamp at vi under ingen omstændigheder ville have kunnet overlevet.


Vores indtægter stod simpelthen ikke mål med de udgifter som det efterhånden krævedes for at køre et motionscenter. Alternativt skulle kontingentet sættes væsentligt op, hvilket bestyrelsen vurderede - set i lyset af de kontingentsatser de andre motionscentre benytter ikke ville være en mulighed.


Havde bestyrelsen ikke besluttet at lukke motionscentret, ville det have kommet helt af sig selv og ikke endt, som nævnt ovenfor, med et overskud.


Alt ialt taget i betragtning - et nogenlunde resultat når man ser tilbage på omstændighederne på daværende tidspunkt.


Noget af kapitalen som klubben nu råder over, vil bestyrelsen i det kommende år bruge til blandt andet at forsøge at starte nye aktiviteter op jvf. formandens beretning.


Poul-Erik Hebsgaard

Kasserer VSIGeneralforsamling 2017


Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.30 afholder VSI sin årlige generalforsamling i Servicecentrets mødelokale 1302


Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra formanden.

3. Fremlægning af protokollen.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Regnskab.

6. Valg til bestyrelse og revisor

7. Budget.

8. Eventuelt.


Pkt. 4: Forslag skal være formand Pia Raaby i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. - Send forslag til vsi@vsik.dk.


Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til vsi@vsik.dk senest den 20. marts 2017.


På baggrund af nedenstående fra generalforsamlingen..


... beklager vi, men der bliver INGEN AKTIVITETER i klubben denne sæson 2016 / 2017.


På generalforsamlingen næste år i marts, vil der blive taget stilling til det videre forløb.


Bestyrelsen

VSI


Fra generalforsamling i VSI den 10.03.2016


Dette års generalforsamling blev lidt mere anderledes end vanligt.


Det er blevet svært at skaffe frivillige hjælpere, og derfor måtte vi desværre annulere familiesvømning i år.


Derudover har vi været ramt af en kedelig udvikling i motionscentret, da indtægterne ikke længere stod mål med udgifterne.


Bestyrelsen har siden september måned 2015 prøvet at holde liv i centret, med forskellige tiltag og har blandt andet været i dialog med hhv. HE Midt og Regionspsykiatrien om en mulig løsningsmodel, men har desværre desværre måtte sande at vi ikke kunne undgå det uundgåelige og bestyrelsen besluttede at lukke centret med udgangen af februar måned i år.Regnskabet viste et underskud på indtægtsiden på knap 200.000 kr. og et driftsunderskud på 60.000 kr.I skrivende øjeblik er badminton og indefodbold de eneste aktive idrætsgrene, med ca. 30 medlemmer.


Ovenstående er grunden til at valget heller ikke er som tidligere år, da den nuværende bestyrelse besluttede at der kun skulle vælges en hovedbestyrelse og ikke en hel bestyrelse.


Hovedbestyrelsen 2016-2017 består af:

Formand Pia Raaby

Næstformand Malene Høg Jensen

Kasserer Poul-Erik Hebsgaard


Bestyrelsen valgte at fortsætte sit arbejde et år frem, med henblik på se den videre udvikling, og evt. at lukke klubben ved næste generalforsamling, med mindre medlemsgrundlaget er blevet bedre, og en ny bestyrelse er valgt.


Du kan læse formandens beretning herTilbud fra træningscentre

Som tidligere skrevet har vi lovet at prøve at finde tilbud

på træning i andre motionscentre i Viborg.


De tilbud vi indtil nu har fået kan ikke matche de tilbud

som allerede er på Region Midt´s hjemmeside.


Hvis linket ikke virker kan du kopiere nedenstående ind i din browser:

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/politikker-og-retningslinjer/personalepolitik/personalegoder/fitness-rabataftaler/

Kontaktoplysninger

Klubbens mail: vsi@vsik.dk


Formand Pia Raaby

Mail: Pia@vsik.dk


Næstformand Malene Høg Jensen

Mail: Malene@vsik.dk


Kasserer Poul-Erik Hebsgaard

Mail: poulerik@vsik.dk
Bestyrelsen tager meget gerne imod forslag til opstart af idrætsgrene.


Vær opmærksom på at der også skal stilles med en ansvarlig for idrætsgrenen.


Er du interesseret så kontakt et medlem af bestyrelsen.