Hjem

Nyt fra VSI

 

Generalforsamling 2017

 

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18.30 afholder VSI sin årlige generalforsamling i Servicecentrets mødelokale 1302

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra formanden.

3. Fremlægning af protokollen.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Regnskab.

6. Valg til bestyrelse og revisor

7. Budget.

8. Eventuelt.

 

Pkt. 4: Forslag skal være formand Pia Raaby i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. - Send forslag til vsi@vsik.dk.

 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til vsi@vsik.dk senest den 20. marts 2017.

 

På baggrund af nedenstående fra generalforsamlingen..

 

... beklager vi, men der bliver INGEN AKTIVITETER i klubben denne sæson 2016 / 2017.

 

På generalforsamlingen næste år i marts, vil der blive taget stilling til det videre forløb.

 

Bestyrelsen

VSI

 

Fra generalforsamling i VSI den 10.03.2016

 

Dette års generalforsamling blev lidt mere anderledes end vanligt.

 

Det er blevet svært at skaffe frivillige hjælpere, og derfor måtte vi desværre annulere familiesvømning i år.

 

Derudover har vi været ramt af en kedelig udvikling i motionscentret, da indtægterne ikke længere stod mål med udgifterne.

 

Bestyrelsen har siden september måned 2015 prøvet at holde liv i centret, med forskellige tiltag og har blandt andet været i dialog med hhv. HE Midt og Regionspsykiatrien om en mulig løsningsmodel, men har desværre desværre måtte sande at vi ikke kunne undgå det uundgåelige og bestyrelsen besluttede at lukke centret med udgangen af februar måned i år.

 

 

Regnskabet viste et underskud på indtægtsiden på knap 200.000 kr. og et driftsunderskud på 60.000 kr.

 

 

I skrivende øjeblik er badminton og indefodbold de eneste aktive idrætsgrene, med ca. 30 medlemmer.

 

Ovenstående er grunden til at valget heller ikke er som tidligere år, da den nuværende bestyrelse besluttede at der kun skulle vælges en hovedbestyrelse og ikke en hel bestyrelse.

 

Hovedbestyrelsen 2016-2017 består af:

Formand Pia Raaby

Næstformand Malene Høg Jensen

Kasserer Poul-Erik Hebsgaard

 

Bestyrelsen valgte at fortsætte sit arbejde et år frem, med henblik på se den videre udvikling, og evt. at lukke klubben ved næste generalforsamling, med mindre medlemsgrundlaget er blevet bedre, og en ny bestyrelse er valgt.

 

Du kan læse formandens beretning her

 

 

Tilbud fra træningscentre

Som tidligere skrevet har vi lovet at prøve at finde tilbud

på træning i andre motionscentre i Viborg.

 

De tilbud vi indtil nu har fået kan ikke matche de tilbud

som allerede er på Region Midt´s hjemmeside.

 

Hvis linket ikke virker kan du kopiere nedenstående ind i din browser:

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/politikker-og-retningslinjer/personalepolitik/personalegoder/fitness-rabataftaler/

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

Klubbens mail: vsi@vsik.dk

 

Formand Pia Raaby

Mail: Pia@vsik.dk

 

Næstformand Malene Høg Jensen

Mail: Malene@vsik.dk

 

Kasserer Poul-Erik Hebsgaard

Mail: poulerik@vsik.dk